Case: Så mäter Compricer avslut i olika kanaler

I en verksamhet där kunderna kan göra ett avslut både på webbplatsen och via telefon finns risk att man inte förstår vilka intäkter som webbplatsen har bidragit till. Ett vanligt scenario är att besökaren researchar på webbplatsen men att köpet sedan genomförs i en annan kanal, t.ex. över telefon eller i butik.

Beteendet som vi beskriver ovan gör det också mycket svårare att utvärdera resultatet av de medieköp som görs för att driva trafik till webbplatsen. Eftersom en del av besöken inte resulterar i avslut på webbplatsen, utan i en kanal som inte mäts i samma verktyg som webbplatsen, kommer effekten av de medieköp man gjort på nätet riskera att bli missvisande.

För att kunna utvärdera hur medieköp som driver besök till webbplatsen ger avslut i andra kanaler har Outfox tillsammans med Compricer utvecklat en lösning för att spåra konverteringar som sker över telefon i Google Analytics.

Då en besökare är inne på webbplatsen och jämför t.ex. bilförsäkringar eller elpriser och blir kontaktad över telefon av en rådgivare hos Compricer kan information om det aktuella besöket (t.ex. vilken kampanj som ledde besökaren in på webbplatsen) flyttas över till rådgivaren. Sker ett avslut över telefon kommer det att registreras som en konvertering i Google Analytics knutet till besökaren på webbplatsen. Det gör att effekten av medieköp online kommer att redovisas i Google Analytics även om konverteringen skedde över telefon.

– Lösningen är framförallt värdefull när det gäller all onlineannonsering där vi kan se hur olika trafikkällor verkligen fungerar. Här har vi sett att en del källor fungerar både bättre och sämre än vad vi trott, säger Jonas Gretzer ansvarig för onlineförsäljning på Compricer.