Mäts ej som standard av Google Analytics

Om du bara kopierat det script som Google Analytics ger dig och klistrat in det i din webbplats sidhuvud (asynkron kod) eller sidfot (synkron kod) går du miste om en hel del information.

Google Analytics mäter bara sidvisningar som standard, ej aktiviteter som sker på en sida. Det Google Analytics, och många andra verktyg för webbanalys, gör som standard är att mäta visning av webbsidor.

Med extra implementation av Google Analytics kan du mäta mycket mer.

Exempel på saker som vi kan hjälpa dig mäta med hjälp av virtuella sidvisningar, event (händelser) eller custom variables (användardefinierade variabler):

  • Klick på utgående länkar
  • Klick på e-postlänkar
  • Nedladdning av filer
  • Intäkter från e-handel
  • Antal och värdet av produkter som läggs i varukorgar
  • Uppspelning av video (start, stopp, paus)
  • Interaktion med Flash
  • Dynamiska formulär
  • Felmeddelanden vid formulär som ej validerar

Ovanstående är bara några exempel. Om du bara lagt några minuter på att klistra in standardscriptet går du miste om mycket.

För att spara data kan du använda virtuella sidvisningar:
_gaq.push([‘_trackPageview’, ‘/valfrinamngivning‘]);

eller events (händelser):

_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘kategori’, ‘åtgärd’, ‘etikett’, värde]);

eller custom variables (användardefinierade variabler):

_gaq.push([‘_setCustomVar’,index,’namn’,’innehåll’, scope]);

Anropen kan triggas vid olika händelser som t.ex. onclick. Det finns för- och nackdelar med samtliga varianter.

Det går aldrig att tillföra data till Google Analytics efter besöket. Därför är det viktigt att tänka igenom vad du vill mäta redan från start.

Kontakta oss om du vill få hjälp!