Saknas besök i Google Analytics?

I en artikel på webbanalys.se beskrivs att insamling av webbanalysdata som görs enbart med hjälp av JavaScript ger missvisande data. Naturligtvis kommer de användare som har stängt av stöd för JavaScript i sina webbläsare inte loggas i Google Analytics (som använder JavaScript för datainsamling). Frågan är hur vanligt det är och vilka besökare som har stängt av JavaScript?

Sagt och gjort; vi samlade under tre dagar in data från webbläsare som inte stödjer JavaScript genom <noscript>-taggen och har sedan jämfört detta med den data som under samma tidperiod samlats in i Google Analytics.

Tänk på att data bara har samlats in under en kort period och från en enskild webbplats. Därför ska man inte se resultatet som en absolut sanning utan som en indikation. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån sidvisningar (inte besök) eftersom detta är ett mätetal som enklast kan jämföras mellan olika verktyg.

13% av sidvisningarna (112 st) kommer från klienter (webbläsare) som inte stöder JavaScript. Ingen av dessa sidvisningar loggas normalt sett i Google Analytics.

Tittar man på fördelningen av vilka klienter som inte stöder JavaScript kommer hälften av sidvisningarna från Mozilla-baserade webbläsare. I den här gruppen finns dock många besök som ser ut att komma från robotar (besök med flera sidvisningar per sekund under en kort tidperiod). Googles sökspindlar utgör en stor del av sidvisningarna. 16 sidvisningar har kommit från Java-klienter vilka sannolikt också är robotar.

När man tittar i detalj på den insamlade informationen är det bara fyra besök som uppvisar ett “mänskligt beteende” (en eller flera sidvisningar från en välkänd webbläsare med en eller ett par sekunder mellan sidvisningarna). Dessa fyra garanterat “mänskliga” besök utgör bara drygt 1% av totalt antal sidvisningar under mätperioden!

Har du anledning att bekymra dig över att alla besök och sidvisningar inte loggas i Google Analytics? Nej! Besök fån webbläsare som inte stödjer JavaScript är till stor del maskiner som läser din webbplats – inte människor.

Så länge man använder Google Analytics för att analysera hur besökarna använder webbplatsen, i syfta att hitta förbättringsområden, finns det i dag ingen anledning att titta på klienter som saknar stöd för JavaScript.

Om du inte är intresserad av webbanalys utan i stället är vill räkna antal sidvisningar finns det andra lösningar som kan vara bättre för dig.  :-)