Sessioner och Användare i Google Analytics

Hur kan det komma sig att Google Analytics i vissa sammanhang visar att webbplatsen har fler användare än sessioner? Det borde väl inte vara möjligt?

Låt oss ta ett exempel som visar hur en enskild användare har besökt en webbplats. Sessionen startar kl 22:59. Det är alltså det klockslag som sessionen kommer att vara knuten till i Google Analytics. Användaren är sedan aktiv på webbplatsen under fyra minuter och skapar 13 sidvisningar under sessionen:

session

Om du nu lägger till “User” som mätetal i rapporten så noterar man att samma användare är aktiv under de fyra minuterna som sessionen pågår:

users

Titta alltså på “Sessions” om du vill veta hur många sessioner som startats vid ett visst klockslag och “Users” om du vill veta hur många användare som var aktiva vid varje tidpunkt!