Sluta använda skygglappar

Om man inte tar hänsyn till att ett företags affär sker i olika kanaler och påverkas av många olika faktorer riskerar man att agera på data från Google Analytics med skygglappar. Det är viktigt att förstå hela bilden om man ska dra rätt slutsatser.

Tidigare vi veckan pratade vi på konferensen eMetrics Summit i Stockholm. Vi visade då hur man kan använda QlikView för att korrelera och analysera data från Google Analytics och andra datakällor för att ge nya insikter. 

Under presentationen visade vi hur man kan använda meteorologisk data för att förstå hur vädret påverkar besök och försäljning på webben. Oftast vill man dock synliggöra andra saker än vädret (som man lättare kan påverka): 

  • Se faktiskt ekonomisk intäkt på leads via webben (vilka leads blir affärer)
  • Identifiera livstidsvärde för kunder rekryterade från olika online-kampanjer
  • Förstå vilka kampanjer, sökord och trafikkällor som ger högst vinstmarginal