Smart GEO-data i Google Analytics

I det nya användargränssnittet för Google Analytics kan man nu hämta ut data per län i Sverige. Det ger många möjligheter att förstå vilket genomslag din webbplats har i olika delar av landet. När man tittar på rapporterna i Google Analytics kommer man i de flesta fall se att de län som har störst befolkning har flest besök, transaktioner, intäkter och så vidare. Ingen överraskning!

Men vad händer om vi tar hänsyn till folkmängden i varje län? Då blir det mer spännande! Hur stor del av befolkningen når du i varje län. Hur många köp görs på siten i förhållande till folkmängden?

I den här Excelfilen finns ett blad med folkmängd för varje län (data hämtat från SCBs befolkningsstatistik för 2010). Första bladet i filen visar data från Google Analytics (orange kolumner) och uträknad data baserat på folkmängden i varje län (blå kolumner).

Exportera data från Google Analytics som en CSV-fil som du sedan importerar i Excel. Enklast är att använda t.ex. Excellent Analytics för att importera data från Google Analytics direkt till Excel.

Nu kan du t.ex. se hur stor räckvidd din webbplats har i varje län (uträknat genom Unika besökare / Folkmängd).