Smart webbenkät hjälpte Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitetFör att hjälpa Lunds universitet att bättre förstå besökarnas beteende på webbplatsen genomförde vi en webbenkät kopplad till beteende på www.lu.se. Enkäten är en del av Lunds universitets Externwebbsprojekt som syftar till att skapa en enhetlig, ledande och modern webbplats med fokus på besökarnas behov. Målet med enkäten var att lära känna besökarna bättre och att förstå deras beteende på webbplatsen. Vi undersökte vilka som besöker sajten, vad det är som de är intresserade av, och hur nöjda de är med sitt besök.

Enkäten delades upp i två delar. I första delen ställde vi två snabba frågor: “I vilken roll besöker du webbplatsen?” och “Varför besöker du www.lu.se idag?”. I den andra delen ställde vi bara den enkla frågan “Hur nöjd är du med ditt besök idag?”

Webbenkät för Lunds universitetGenom att endast fråga efter information som kan leda till direkta förbättringar åstadkom vi en hög svarsfrekvens. Under 24 dagar fick vi fler än 11 000 svar och en svarsfrekvens på 18 % för den första delen och hela 74 % för den andra delen av enkäten.

Genom att koppla enkätresultatet med data från Google Analytics kunde vi ta reda på vad som besökare med specifika roller gör på webbplatsen och om de är nöjda med sitt besök. För de som inte var nöjda föreslog vi möjliga orsaker baserade på webbanalysdata och rekommenderade åtgärder.

Den enkätlösning som vi använde ägs av Outfox. Om du är intresserad av att använda den och kunna koppla ihop enkätsvar med Google Analytics, kontakta oss!

Analysen syftade inte bara till att bättre förstå rollen och intentionen hos de som besöker sajten, men även till att förstå vilka faktorer som påverkar besökarnas beteende i positiv eller negativ riktning.

Några intressanta resultat:

– Hela 30 % av de befintliga studenterna och anställda på universitet använder webbplatsen som ett intranät.

–  Forskarna som besöker sajten utgör bara 5 % av trafiken, men de är den mest nöjda gruppen besökare.

–  Nästan 40 % av företagsbesökarna är intresserade av att läsa om forskning och publikationer. Dock utgör företag och organisationer bara 3 % av besökarna.

Läs hela enkätpresentationen (PDF)