Smartare remarketing med Conversion Probability

Som annonsör vill du ju nyttja din mediebudget på det mest effektiva sättet och styra din annonsering mot de mest relevanta målgrupperna. Remarketing kan vara effektivt för annonsören men också störande för de potentiella kunder som besökt din webbplats och sedan blir bombarderade av remarketing-annonser. Genom att dra nytta av Conversion Probability i Google Analytics man kan rikta remarketing-annonser till de besökare som har en hög sannolikhet att genomföra ett köp på din webbplats.

Conversion Probability bygger på en maskinlärande modell i Google Analytics som rankar besökare på din webbplats utifrån sannolikheten att dom kommer att genomföra ett köp under kommande 30 dagar.

När Google Analytics har tränat modellen på din besökares köp-beteenden (det behövs minst en månads data med minst 1 000 e-handelstransaktioner under månaden) hittar du rapporterna under “Audience > Behavior > Conversion Probability”. Du kan även använda mätetalet “Avg. % Conversion Probability” i dina egna anpassade rapporter. I den här anpassade rapporten ser vi att modellen har identifierat att äldre besökare (över 55 år) i snitt har en lägre sannolikhet att genomföra ett köp:

Skapa Audiences

Genom att skapa ett Segment med användare som har en hög sannolikhet att konvertera (utifrån dimensionen “% Conversion Probability”) kan du sedan bygga en Audience för remarketing baserat på ditt segment. Nu kan du rikta remarketing-annonser i Google Ads, och genom Display & Video 360 om du använder Google Analytics 360, till de besökare som uppvisar köpsignaler!

 

Bygg egna modeller

Modellen för Conversion Probability i Google Analytics baseras på generella egenskaper och beteenden hos användarna. Med Google Analytics 360 och Google Cloud Platform kan du träna egna modeller som bygger på unika egenskaper och data (t.ex. Events, Custom Dimensions och Metrics) för just din webbplats. De modellerna kan göras mer exakta och användas för ännu mer effektiv remarketing. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa er med det!