Smidig implementation med GTM hos Svenska Institutet

När Svenska Institutet skulle lansera sin nya webbplats fick Outfox i uppdrag att implementera mätning av den nya webbplatsen i Google Analytics. För att underalätta arbetet användes Google Tag Manager (GTM) för att hantera spårningsscript på webbplatsen.

“Med Google Tag Manager har Outfox kunnat införa detaljerad spårning i Google Analytics utan att vår webbbyrå behövt lägga ner tid på spårningsscript.”
-Andrés Alvarez, webmaster Svenska Institutet.

kategoriNär innehåll skapas på si.se märks det upp med etiketter (tags) och kategorier. Informationen om varje sidas kategorier och etiketter skickas in till GTM via datalagret. Via GTM knyts Anpassade variabler (Custom Variables) till sidvisningen i Google Analytics med information om sidans kategori och etiketter. På detta sätt får man mer metadata om varje sidvisning utöver sidans URL och titel som loggas per automatik i Google Analytics.

film-kategoriGenom att skapa en anpassad rapport som visar Kategori (Anpassad variabel #2), Sidans URL och Sidvisningar kan man söka fram en viss kategori (kategorin “Film” i exemplet ovan) för att se totalt antal sidvisningar för sidor som ingår i aktuell kategori.

Detta är endast ett av Svenska Institutets många användningsområden av Google Tag Manager.