Sociala mediers dela-knappar i Google Analytics

 

Social marknadsföring har tidigare varit klurig att mäta. Kampanjtaggning är det bästa sättet att mäta trafiken från sociala medier. Med kampanjtaggningen kan vi dock bara se vilken trafik som faktiskt drevs till webbplatsen, men inte vidden av delningen.

Genom att använda Google Analytics nya social tracking är det enkelt att se vilka sidor på webbplatsen besökaren delar och till vilket socialt medium.

Social i Google Analytics

För att se vilka sidor som delats mest går du in på nya gränssnittet.

Välj VISITORS > Social > Pages:

Har du inget resultat där?

Bara tomma rader? Troligen delas ditt innehåll, men du mäter det inte! Har du underlättat för besökaren att dela med sig av innehållet i sociala medier genom Facebook Like-, Twitter- och Google +1-knappar så är det bara Google +1-knappen som automatiskt är ihopkopplad med Google Analytics.

Har du en utvecklare nära till hands är det relativt enkelt att binda ett klick-event till Facebook- och Twitter-knapparna som skickar _trackSocial till Google Analytics. Gör så här:

Facebook Like-knapp och Social Tracking

Om du lagt in en Like-knapp med t ex följande kod:

<script type="text/javascript" 
 src="https://connect.facebook.net/sv_SE/all.js#xfbml=1"></script>
<fb:like></fb:like>

Då kan du binda Like, Unlike och Send med denna kod:

<script type="text/javascript">
 FB.Event.subscribe('edge.create', function(targetUrl) {
  _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'like', targetUrl]);
 });
 FB.Event.subscribe('edge.remove', function(targetUrl) {
  _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'unlike', targetUrl]);
 });
 FB.Event.subscribe('message.send', function(targetUrl) {
  _gaq.push(['_trackSocial', 'facebook', 'send', targetUrl]);
 });
</script>

För mer detaljer läs Social Interaction Analytics-dokumentationen om Facebook-integration.

Twitter Tweet-knapp och Social Tracking

Om du lagt in en Tweet-knapp med t ex följande kod:

<script src="https://platform.twitter.com/widgets.js"
 type="text/javascript"></script>
<a href="/"
 data-url="/"
 class="twitter-share-button">Tweet</a>

Då kan du binda Tweet med denna kod:

<script type="text/javascript">
 twttr.events.bind('tweet', function(event) {
  if (event) {
   var targetUrl;
   if (event.target && event.target.nodeName == 'IFRAME') {
    targetUrl = extractParamFromUri(event.target.src, 'url');
   }
   _gaq.push(['_trackSocial', 'twitter', 'tweet', targetUrl]);
  }
 });
 function extractParamFromUri(uri, paramName) {
  if (!uri) {
   return;
  }
  var uri = uri.split('#')[0];  // Remove anchor.
  var parts = uri.split('?');  // Check for query params.
  if (parts.length == 1) {
   return;
  }
  var query = decodeURI(parts[1]);
 
  // Find url param.
  paramName += '=';
  var params = query.split('&');
  for (var i = 0, param; param = params[i]; ++i) {
   if (param.indexOf(paramName) === 0) {
    return unescape(param.split('=')[1]);
   }
  }
 }
</script>

Vi rekommenderar att du läser Social Interaction Analytics-dokumentationen om Twitter-integration.

Inte utvecklare?

Är utveckling och kodning inte din tekopp? Och kanske vill du ha ännu fler sociala möjligheter för besökarna att dela med sig. Då underlättar man det för sig genom att använda något av följande verktyg eller widgets: AddThis, AddToAny och ShareThis.

Helautomatiskt med AddToAny och ShareThis

Använder du eller tänker lägga in AddToAny eller ShareThis och har Google Analytics på din webbplats, kommer du inte behöva göra någonting! Dessa verktyg har en automatisk integration med Google Analytics.

Enkel integration med AddThis

Update 2012-01-11: Google Analytics-integrationen fungerar inte som utlovat på Facebook- och Twitter-knapparna i dagsläget. Vi för dialog med AddThis om detta är en feature eller en bugg.

AddThis är ett vanlig dela-verktyg på svenska webbplatser. Även de har underlättat för integration med Google Analytics. Det kräver två rader till konfigurationen.

För att koppla AddThis-interaktioner till Google Analytics behöver följande konfiguration ställas in för AddThis:

<script type="text/javascript">
 var addthis_config = {
 data_ga_property: 'UA-XXXXXXX-X',
 data_ga_social : true
 };
</script>

Obs! Se till att data_ga_property är samma som det som är inställt för Google Analytics i övrigt.

Obs! AddThis-integrationen fungerar fortfarande EJ om du använder _setDomainName! Detta har vi tidigare nämnt på Twitter och i förbifarten på bloggen.

Läs mer: