Sonjas rapport från Outfox Your Competition

Så här efter konferensen Outfox Your Competition vill jag sammanfatta mina intryck. Lars har också skrivit en sammanfattning, men nu får du ta del av upplevelsen från ytterligare en person.

Deltagare på OYC

Mina sammanfattande lärdomar:

  • Olika synvinklar när du jobbar med webbanalys. Var varandras djävulens advokat och ifrågasätt och jobba verkligen med siffrorna.
  • Ta reda på vad som verkligen är viktigt att mäta och testa. Börjar du testa oviktiga saker förlorar du både tid och pengar.
  • För att få reda på hur en webbesökares resa har sett ut, använd MultiChannel Funnels.

Några mer detaljerade lärdomar

Ben Hunt talade om att get the fundementals right before fiddeling, och att olika A/B-tester inte alltid ger det resultat man räknat med och jobbat för. Det är just därför det är så viktigt att hela tiden testa, ofta vet vi inte vad våra besökare faktiskt föredrar.

När du jobbar med din sajt: tänk inte genast på att du behöver göra om sajten för att förbättre siffrorna: börja med att täppa till de stora hålen. Innehåll överträffar design.

Darja från Ziggy Creative Colony lyfte blicken rejält och pratade om utvecklingen och rädslan för att anamma nya saker i utvecklingen. Det senaste tillskottet enligt Darja är mobile lifestyle. Nu är det dags för nästa steg, och det är Internet of things, och hon kan visade praktiska exempel på vad tekniken skulle kunna hjälpa till med: inom bilindustrin finns den numer i många bilar. Informationen från dessa skulle kunna användas för att körhistoriken ska kunna ligga till grund för försäkringspremien. Eller att du kan koppla mobilen och pulsmätare när du går på gymmet och få en mycket mer personaliserad genomgång av maskiner och träningsprogram etc. Många spännande idéer för att koppla samman människa och internet.

Magnus Linde berättade om något som torde intressera i synnerhet alla displayköpare. Han berättade om ett eyetracking-verktyg där man kan se om besökarna verkligen har tittat på en annons. Viewability in screen, dvs hur många som faktiskt har sett annonsen. Visibility is not the same as being seen!

John Huang från Google gav oss den kanske mest djupdykande sessionen i Google Analytics. Han har varit med att skapa Attribution Modeling i Google Analytics. Det är ett sätt att ge olika konverteringskällor olika vikt. Traditionellt i Google Analytics är det den sista källan som får klappet på axeln och får tillräkna sig värdet av en konvertering. Dock kan det finnas olika källor inblandande, och beroende på vad syftet på din sajt är kan de olika interaktionerna få olika värde.

Just nu håller Google på att rulla ut Datadriven Attribution, som är en automatiserad modell för attribuering.

Joni Lindgren från Outfox och Antoaneta, tidigare räv, pratade om hur lätt det är att bli fast i ett visst sorts tänkande. Vanans makt är stor, olika konventioner ligger djupt rotade och vi är ofta duktiga på att hitta stöd för våra teser. En känga mot vanity metrics (fåfänga mätetal) kom. Vanity Metrics är sådana mätetal som kan tas fram för att visa hur duktig man har varit, men säger inte så mycket om vilka actions man kan ta.

Costas gav insikter från en butter innovatör. Ja, det är så han kallar sig själv i alla fall. Big Data gör att du kan hitta stöd för vilka hypoteser som helst bara du har tillräckligt mycket data. Roughly right is better than precisely wrong.

Jesper Åström gav en mycket uppskattad uppvisning i skön presentationskonst. Han gav några tips om hur du kan bli mer framgångsrik i dina kampanjer: välj vilka du vill kommunicera med, och hur. Han delar upp publiken inom sociala medier i tre: 1 %, de som är riktiga fans till ditt företag och som du ska ge all kärlek till och kommunicera mycket med. 9 % är de som ger kommentarer, agerar på ditt företags inlägg, men ge dem inte för mkt kärlek. Dessa totalt 10% ska producera och sortera material som resterande 90 %, publiken, ska konsumera.

Robert Sahlin från Thomas Cook gav exempel på olika mätetal som Ving använder, bland annat internal bounce och konvertering per produktkategori. De håller just nu på att jobba med Hadoop.