Spaningar från &THEN

I oktober besökte Ida och Malinda från Outfox New Orleans och konferensen &Then.

Fokus på &Then i år handlade om att analytiker och marknadsförare behöver prioritera sina processer och lägga mindre fokus på datainsamling. Slutsatsen är att vi behöver anpassa oss efter övriga organisationer och arbeta mer agilt.

Vad innebär det i praktiken? Jo, att vi bildar crossdiciplinära team och byter ut analysenheter för att komma djupare in i organisationer. Det betyder också att vi behöver lägga större fokus på på att ställa rätt frågor som matchar våra kundbehov och inte prioritera att samla data. Data ska endast användas för att göra en kundupplevelse bättre samt för att få ökade insikter. Vi måste sluta bygga datahav vi inte kan arbeta med. IBM har bland annat bestämt att samtliga kollegor ska utbildas i agila processer så att de ska kunna bli mer effektiva och sätta ihop självgående team som itererar samt optimerar sitt eget arbete.

Våra besökare har med tiden också blivit smartare då vi som bransch har utbildat dem och lärt dem att de kan få exempelvis rabattkoder och personliga erbjudande. Vi behöver skifta fokus från vad vi kan erbjuda våra besökare till att fråga våra besökare vad de vill ha och på så sätt vara mer produktiva.

Vi har redan mycket data så det vi behöver göra är att sätta oss ner och ta fram dynamiska segment med exempelvis Optimize och testa vad som funkar för olika grupper av våra användare.

/Ida Kjelldahl, Outfox