Studie visar att kopiera + klistra in används för att dela innehåll

Vi har tidigare tipsat om verktyget Tynt för den som vill mäta hur information sprids från den egna webbplatsen.

Nu visar en aktuell studie att 82 % av all information som delas på nätet delas genom att text kopieras och klistras in, inte genom att använda dela-funktioner.

Visserligen är författarna bakom studien partiska, men deras slutsatser stämmer väl med våra. Vi har mätt dela-knappar på många webbplatser och användandet av dem brukar vara mycket lågt. Vi har även själva testat Tynt och rekommenderar många av våra kunder att utvärdera det.