Sveriges Radio väljer Outfox och Google Analytics 360

Vi är stolta över att Sveriges Radio i dag har valt Outfox som leverantör av plattform och tjänster kring digital analys. Outfox har ansvar för att implementera och stödja Sveriges Radio i att använda Google Analytics 360 för analys av sina digitala kanaler. Det omfattar bl.a. webbplatsen www.sverigesradio.se och mobilappar som t.ex. Sveriges Radio Play.

sverigesradio_2010Outfox har stor erfarenhet och kompetens att mäta strömmad media i olika kanaler med Google Analytics 360. Vi ser fram mot att ge Sveriges Radio insikter om sitt innehåll och sina lyssnare och möjlighet att utveckla sina tjänster utifrån dessa insikter.