Outfox tipsar om analys av e-postmarknadsföring

Outfox höll härom veckan en workshop om analys av e-postmarknadsföring för företaget Composts kunder. Compost är, tillsammans med Apsis, ett av de ledande företagen inom e-postmarknadsföring i Sverige. Deltagande företag kom från e-handel, resor och media.

Analys och optimering av e-postutskick är ofta eftersatt av företag och organisationer i Sverige. Troligtvis för att det är betydligt billigare och snabbare än postala utskick. Det är helt enkelt för enkelt att vara slarvig.

Vi på Outfox hoppas dock att allt fler företag får upp ögonen för att även e-postutskick bör analyseras, segmenteras och A/B-testas. De deltagande företagen visade på en större mognad och mer intresse än det genomsnittliga företaget i Sverige. Hoppas alla får upp samma intresse!

E-postutskick bör inte bara följas upp i termer av öppningsfrekvens och klickfrekvens. De bör även följas upp i form av vad besöken till webbplatsen medför. Glöm därför inte att kampanjtagga utskicken. Många verktyg, bl.a. från Apsis och Compost, ger möjligheten till automatisk taggning.

För uppföljning bör sedan ett antal viktiga aktiviteter på den mottagande webbplatsen identifieras. Det kan t.ex. röra sig om köp, nedladdningar, registreringar, inloggningar, djupläsning (x antal lästa artiklar), etc. Vad som är viktiga aktiviteter är knutet till varje organisations unika verksamhets- och affärsmål.

Som övergripande mål bör alla utskick sträva efter minst en av följande effekter:

  • Öka intäkter
  • Minska kostnader
  • Öka nöjdheten
  • Öka lojaliteten
  • Ändra syn på varumärket