Gör som Usain Bolt för att konvertera mera (Eller: Outfox bjussar på ett nyckeltal)

Tänk dig en elitidrottare utan mål. Det går inte för hen finns inte! Usain Bolt, till exempel, har satt ett mål att springa 200 m under 19 sekunder på OS 2016. Målet är Specifik, Mätbart, Accepterat, Realistiskt(?) och Tidsbestämt. Han kan säkert också visualisera publikens vrål i vinnandets ögonblick och adrenalinrushen när han tar klivet över mållinjen. 

 

 

Självklart har din organisation motsvarande målfokusering och förmåga att visualisera er framgång! Självklart har ni SMARTa mål! Nu då? 

Outfox hjälper ofta företag att definiera nyckeltal för att mäta webbplatsens förmåga att bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Nyckeltalen gör målen mätbara och mer realistiska. Här får du ett kraftfullt nyckeltal  och exempel på vad du kan använda det till:

 

Nyckeltal: Potentiell konverteringsgrad 

Andel besökare som kom till webbplatsen och ville köpa din produkt men misslyckades. 

 

Såhär tar du fram nyckeltalet

Du måste fråga dina besökare i vilket syfte de besöker webbplatsen för att kunna beräkna nyckeltalet, förslagsvis med hjälp av en mini-enkät (= inte mer än ett par frågor). 

Analysera

Segmentera ut gruppen som ville konvertera men inte gjorde det. Finns sidor eller delar på webbplatsen som är kritiska där en stor del av gruppen försvinner? 

Vad du gör med de nya insikterna!

Hitta sidor som tjuvar konverteringar. Utvärdera deras funktionalitet och användbarhet, till exempel med hjälp av heat maps eller användartester. När du utvärderar kommer du att hitta hypoteser om hur sidan kan förbättras. 

 A/B-testa om din hypotes är riktig. På det sättet riskerar du inte att göra förändringar som skadar din försläljning och du får svart på vitt hur de påverkar konverteringsgraden. 

Använd nyckeltalen för att göra ett mål mätbart

Konverteringsgraden svarar direkt mot ett affärs- eller verksamhetsmål. Att känna till den potentiella konverteringsgraden gör det möjligt att sätta ett både realistiskt och mätbart mål för försäljning online.

Och sen då?

Fortsätt följa upp målen, omvärdera målen, prata om målen och håll dem levande. När Usain Bolt satte sitt första världsrekord satte han sig inte ner i gräset och var klar, han satte nya mål.