Effektoptimering för Läkare Utan Gränser

Vi har fått i uppdrag att hjälpa Läkare Utan Gränser med webbanalys (nyckeltal, implementation och konfiguration av Google Analytics, rapportering och analys) samt A/B-tester. Vårt arbete syftar till att hjälpa Läkare Utan Gränser/Médecins sans Frontières (MSF Sweden) att öka effekten av de besök de får till sin webbplats – främst i form av fler gåvor, men även i form av andra mål.

Vi är både glada och stolta över att få hjälpa till och bad Lina Eidmark som jobbar med webben för Läkare Utan Gränser att svara på några frågor.

Varför är webbanalys viktigt för Läkare Utan Gränser?

Vi behöver veta mer om vilka besökare som kommer till vår webbplats och vad syftet är med deras besök. På så sätt kan vi förändra vår webbplats till det bättre, både för att göra besöket för användaren mer givande, men också för att effektivisera vårt eget arbete. Genom att prioritera bättre och fokusera på rätt saker hoppas vi få större effekt med samma andel nedlagt jobb.

Ni planerar att genomföra A/B-tester tillsammans med oss i syfte att öka andelen besök som leder till gåvor. Berätta gärna vad gåvorna kommer att gå till.

Läkare Utan Gränser arbetar med att rädda liv och lindra nöd i ett sextiotal länder världen över. Tack vare den stora andel privata gåvor som vi får kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet och verka där vi behövs mest.

Vi arbetar både i lite mer långsiktiga projekt, med exempelvis hivbehandling i södra Afrika eller barn- och mödravård i Kongo-Kinshasa, och i akutinsatser i samband med naturkatastrofer eller konflikter, som efter jordbävningen i Haiti eller översvämningarna i Pakistan.

Varför har ni valt att samarbeta med Outfox?

Vi känner stort förtroende för Outfox kunskap och kompetens. Efter en upphandling föll valet på Outfox – dels eftersom företaget är en av mycket få certifierade partners för både Google Analytics och Google Website Optimizer och dels därför att ni redan hade erfarenhet av både EpiServer och MySoft.

Att ni dessutom redan hade arbetat med andra hjälporganisationer och därmed har förståelse för de särskilda utmaningar som vi står inför var också en viktig del i valet.

Självklart är det också betydande för oss att Outfox har kunnat ge oss en väldigt konkurrenskraftig offert med tanke på att vi har mycket begränsad budget för den här typen av projekt.

Du har precis kommit hem från ett internationellt fältuppdrag i Haiti, kan du berätta lite om din upplevelse och erfarenhet av det?

Jag var under fyra veckor pressekreterare för Läkare Utan Gränser i Haiti. Det pågående kolerautbrottet, samt årsdagen efter jordbävningen och den rapport om akutinsatsen vi släppte då orsakade enormt medieintresse.

På fyra veckor organiserade vi närmare 150 besök från all världens medier på våra nära tio sjukhus i Port-au-Prince. Samtidigt som det är fantastiskt och se den nytta vi gör i landet är det sorgligt hur långsamt återuppbyggnaden går.

Att det fortfarande saknas grundläggande vatten och sanitet i landet ett år efter jordbävningen är djupt beklagligt och var antagligen en av orsakerna till att kolerautbrottet blev så våldsamt.


Vi ger insamlingsorganisationer ett bra pris. Kontakta oss gärna så kan vi berätta hur vi kan hjälpa även er organisation.

Konverteringsoptimering för Swedbank

SwedbankUnder våren kommer vi att hjälpa Swedbank att genomföra A/B-tester på ett antal landningssidor på www.swedbank.se. Syftet är att öka försäljningen på nätet genom att få fler besökare att bli kunder.

Vårt uppdrag omfattar att utifrån vår metodik för optimering av webbplatser ta fram nya varianter av landningssidor som vi sedan genomför A/B-tester på.

– “Att ständigt utmana oss själva för att hitta mer effektiva landningssidor är mycket värdefullt för oss. Eftersom webben är en viktig försäljningskanal är det självklart att jobba med konverteringsoptimering och A/B-testning. Man blir lätt hemmablind på sin egen webbplats och sättet man kommunicerar. Outfox har belyst problem på vår webbplats som vi inte kunde se själva”, säger Hanna Nordensköld, projektledare på Swedbank.

Operation Smile får Outfox hjälp med att samla in mer pengar

Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att få hjälpa insamlingsstiftelsen Operation Smile med att öka intäkterna från webbplatsen. Den internationella organisationen finns i 50 länder och har hittills lockat fler än 4 000 medicinska volontärer. I Sverige etablerades organisationen 2010 och lanseringen kommer att äga rum i början av 2011.

Operation Smile är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation som opererat över 150 000 barn med läpp-, käk- och gomspalt sedan starten 1982. Operationerna görs i utvecklingsländer och helt utan kostnad för barnens familjer.

De drabbade barnen har ofta haft problem med talet och med att äta. En del har gömts undan eller stötts ut av omgivningen och får genom Operation Smiles arbete en ny chans i livet. Organisationens vision är att inget barn i världen ska isoleras eller kränkas på grund av en ansiktsdeformation som faktiskt kan behandlas.

Outfox stödjer Operation Smile Sverige med rådgivning och praktiskt arbete kring webbanalys i syfte att maximera andelen besök som leder till gåvor samt att få fler att bli volontär för Operation Smile.

Det vi hjälper till med:

  • Nyckeltalsarbete. Det innebär att vi hjälper till med att identifiera och mäta de aktiviteter på webbplatsen som driver mot prioriterade verksamhetsmål.
  • Implementation och validering av implementationen av Google Analytics. För att se till att nyckeltalen kan mätas, rapporteras och analyseras tar vi fram detaljerade instruktioner för kompletterande implementation av verktyget för webbanalys. Vidare kontrollerar vi att data skickas korrekt från webbplatsen till Google Analytics.
  • Konfiguration av Google Analytics. Vi ser till att de inställningar (filter, profiler, etc.) som krävs finns på plats.
  • Rapportering och analys. Vi ser till att göra det enkelt att fatta beslut baserat på fakta.
  • Optimering av indrivare och beställningsflöden genom att rekommendera förändringar som eliminerar hinder och förstärker det som fungerar bra.
  • Ständiga förbättringar genom A/B-tester. Vi ser till att olika variationer av innehåll kan testas mot varandra så fort trafikvolymen tillåter det.

Eftersom den officiella lanseringen av Operation Smile inte ännu ägt rum är webbplatsen fortfarande under utveckling. Fokuset kommer att handla mycket om att få privatpersoner och företag att ge en gåva till Operation Smile.

Om du vill veta mer om Operation Smile föreslår vi att du tar en titt på deras videoklipp.