Öka A/B-testernas ROI med Insights workshops

insights-workshos-payday-for-conversion-optimization

Konverteringsoptimering är ett race mot klockan. Hur många frågor hinner vi få svar på inom en given tidsperiod? A/B-tester är det närmsta vi kan komma ett säkert svar och testvinnare ska ge oss mer pengar på kontot. Vinner vi inte ska vi lära oss. Och ju fler vi lär, desto fler kan fatta bättre beslut. 

Med Insights workshops kommer vi kunna sprida svaren både bredare och djupare i organisationen samtidigt som det oftast ger oss större mandat och resurser att köra fler tester! Då har vi ökat både tempo och ROI av optimeringsprocessen. 

Vi behöver prata om datan för att förstå den, för att insikterna inte ska vara begränsad till ett fåtal snillen. I Insights workshops får alla chans att göra det. Vi diskuterar vad vi har lärt oss, vad det egentligen betyder och vi frågar oss om vi kan använda den här insikten på fler sätt. 

Konceptet Insights workshops körs hos Outfox kunder för att det är det bästa sättet att etablera processen och engagera personer runt insikter. Det sätter data högt på agendan.

Insights workshops hjälper oss att:

 • Sprida A/B-testresultat och user research brett i organisationen
 • Minska att insikter fastnar i silon – (ett av de vanligast problemen vi stöter på!)
 • Bygga en datadriven kultur
 • Fira vinster och insikter

insights-workshop-outcomes

För att komma igång med det här, i sin enkelhet revolutionerande kunskapsdelningen, så behöver du boka in en stående tid i kalendern, sedan bjuda in högt och lågt i din organisation och följa den här enkla checklistan: 

 

1. Presentera grundreglerna:

 • Ingen sanning gäller för alltid, vi kan när som helst ifrågasätta en gammal sanning.
 • Vem som helst kan presentera en kundinsikt
 • Sammankomsten hålls regelbundet på samma tid, det ska var enkelt att delta. 

insights-workshops-ground-rules

2. Gå igenom avslutade A/B-tester

 • Vad testade vi?
 • Varför testade vi det?
 • Vilket resultat fick det?
 • Vad lär vi oss av resultatet?

Du vill få med dig gruppen i diskussionen. Deltagarna får ut mer insikter som sätter sig djupare om de själva får diskutera lärdomar. Var inte en ”guru”. Bjud in till diskussion. 

3. Insikter från research och analys, alla bidrar! 

Vilken annan research och analys har vi gjort och vad kan vi använda insikterna till? Här ger du deltagarna möjlighet att berätta om insikter och analyser som genomförts. Har någon från kundservice plockat upp något spännande eller har vi genomfört användningsstudier?

4. Kommande A/B-tester

En cliffhanger! Berätta om vilka tester som är på gång och vad vi kommer gå igenom vid nästa tillfälle. 

 insights-workshop-agenda

 

Insights workshops är en del av Outfox optimeringsprocess som några av Sveriges största företag använder. Lär dig processen och teknikerna på utbildningen där vi lär ut vad vi lärt oss de senaste 10 åren.