Tre anledningar att jobba med A/B tester

1) Du representerar inte målgruppen
Även om du eller din kollega, chef, webbyrå eller reklambyrå tycker att ni vet vad era besökare gillar och vilka argument som tilltalar målgruppen är ni inte representativa för alla besökare. Ni har expertkompetens inom ert område vilket inte alla i målgruppen har. Det kan innebära att ni, utan att tänka på det, använder begrepp som inte era besökare uppskattar eller förstår.

Om ni har gjort intervjuer med personer ur målgruppen för att ta reda på hur de uppfattar webbplatsen eller förändringarna ni planerar att göra riskerar inte heller detta att bli rättvisande. Det fåtal personer som valts ut för intervjuerna kanske inte är representativa för målgruppen. Representerar dom män, kvinnor, personer i olika åldrar, olika kulturer, yrken, o.s.v.?

Genom att låta de som verkligen använder er webbplats vara delaktiga i tester på webbplatsen kan ni ta reda på vad era besökare tycker bäst om – inte en liten grupp människor.

2) Du kan ledas fel av andra
Att bygga en webbplats på “best practice” kan ta dig en bit på vägen. Utgå från det som är allmänt beprövat. Men att blint styra efter vad som varit framgångsrikt för andra kan dock leda dig fel. Det som varit framgångsrikt för Amazon behöver inte fungera lika bra för den lilla bokhandeln i Mellansverige.

Hade det funnits en ultimat “köp”-knapp som får alla att klicka på den skulle väl den användas av alla? Om det fanns ett WordPress-tema som var bevisat bättre skulle väl det användas av alla bloggar?

Testa därför vad som fungerar för just dina besökare och låt dig inte ledas av andras. Andras framgång kan vara misstag för dig!

3) Omvärlden kan lura dig
En förändring som du är säker på kommer påverka din webbplats positivt behöver väl inte testas? Det är väl bara att lansera förändringen och mäta förändringen veckan efter? Nej! Du har glömt att omvärlden kan förändra besökarnas motivation och intention för besöket på webbplatsen. Vad händer om du lanserar förändringen just vid löning, sportlov, soligt väder eller första veckan av er lågsäsong? Omvärlden kommer påverka dina besökare mer än förändringen ni just lanserat.

Det är bara genom att du testar förändringen parallellt (under samma tidperiod) med originalutförandet som du kan kan avgöra om förändringen är positiv.