Antal unika besökare – en utmaning att mäta!

På intranät eller webbplatser som besöks ofta av samma grupp besökare är det intressant att mäta hur många unika besökare webbplatsen har för att se tillväxten av användare/besökare. Tyvärr är detta inte så enkelt som man kan tro!

En unik besökare i Google Analytics identifieras genom en cookies som lagras i webbläsaren med ett unikt värde för besökaren. Om den här cookien inte finns i webbläsaren då webbplatsen besöks ser Google Analytics besökaren som en ny besökare. Mätetalet “Unik besökare” är alltså en summering av hur många av dessa unika värden som har loggats under perioden.

När du snabbt tittar på fördelningen mellan nya och återkommande besökare för ditt intranät så tycker du att allt ser bra ut. Det är rimligt att några procent av besöken kommer från nya besökare eftersom nya personer anställs, datorer byts ut och användare rensar cookies.

Men när du sen tittar antal unika besökare för ditt intranät under de senaste 30 dagarna kommer håret resa sig på ditt huvud, kaffekoppen vältas över tangentbordet och du drabbas av numerär ångest! Antalet unika besökare för perioden är betydligt fler än antalet anställda – kanske mångdubbelt fler! Hur ska du förklara detta för din chef (som vill ha siffror på allt)?

Ta ett djupt andetag! Låt oss säga att vi mäter ett intranät på ett företag med 100 anställda där alla anställda besöker intranätet varje dag. Vi har alltså konstant 100 unika besökare per dag. Antag att varje dag får 4% av de anställda en ny cookie som identifierar dom som en ny unik besökare. Detta kan vara p.g.a. att dom byter dator, är nyanställda eller har webbläsaren inställd på att rensa cookies när den stängs. När du nu tittar på mätetalet Unika besökare under en tidsperiod som bara omfattar en dag kommer du ha 104 unika besökare eftersom 4% av besökarna har rensat sina cookies.

Problemet är att detta upprepas varje dag och fyra nya unika besökare tillkommer varje dag! Ju längre tidsperiod du tittar på desto större blir mätfelet. I diagrammet nedan visas detta med det förenklade exemplet med ett intranät med 100 anställda (unika besökare) och då 4% av besökarna rensar sina cookies varje dag. Tittar man på en tidsperiod som omfattar 30 dagar har antalet unika besökare ökat till 216 st!

 

Hur kommer man då runt detta problem? Det finns lösningar! Prenumerera på vår blogfeed så håller du dig uppdaterad om nyheter och tips och får info om när vi avslöjar lösningen!