Val? Nej, flodhäst!

Varför välja när du kan låta ett A/B-test visa vad som funkar bäst för dig?

Valkampanj

Mänskligare webbplatser åstadkoms när fakta får styra. Låt inte en enstaka individ på ditt kontor bestämma vad ni ska göra, titta på vad besökarna gör och efterfrågar istället!

Valkampanj

Varför är där en flodhäst?

Flodhästen symboliserar HiPPO – Highest Paid Person’s Opinion. Vi vill att alla beslut ska bygga på fakta, inte en enskild persons åsikter. Genom webbanalys och tester kan man enkelt få tillgång till en massa fakta som ger bra beslutsunderlag. All denna information finns där. Man måste bara veta hur den ska samlas in och hur informationen ska tolkas.

Ändå stöter vi ofta på HiPPOs – personer som fattar beslut utifrån eget tycke och smak. Det kan vara chefen, konsulten, art directorn eller du själv som är HiPPO. Vi bär alla en liten HiPPO inom oss som vill bestämma!

Genom att bygga dina beslut på fakta kan du vara trygg i att du fattar rätt beslut. Det är ju inte du (eller din chef) som ska bli nöjd utan besökarna på din webbplats – dina kunder! Därför utgår vi från deras åsikter och beteenden.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att öka effekten din webbplats med webbanalys och ständiga förbättringar – allt baserat på fakta.

Om du vill övertyga en HiPPO om värdet av att testa olika idéer rekommenderar vi dig att testa dig själv och dina kollegor med en rolig gissningslek som vi satte ihop tidigare.