Vår presentation från Webbstrategidagarna


Idag talade jag om mätning av effekten av sociala medier på Webbstrategidagarna i Stockholm och utmålade mig själv som den udda fågeln i sammanhanget. Snarare som den fula ankungen än Twitter-fågeln. Men alla vet väl vad som händer med den fula ankungen om man ger den en chans? Våga satsa på webbanalys istället för allt det ytliga och “coola”.

Det enda som vi på Outfox anser är intressant är att ta reda på om satsningar i olika kanaler ger ökade intäkter, minskade kostnader eller ökad nöjdhet hos besökare och kunder. Självklart tar vi även reda på vad som leder till ett beteende som påverkar detta.

Det vi brinner för är att omvandla data till berättelser, berättelser till hypoteser, hypoteser till åtgärder och åtgärder till resultat.

Det handlar inte om tabeller eller grafer. Det handlar om effekt. Det handlar inte heller egentligen om teknik i slutändan, men det krävs en hel del teknik för att säkerställa korrekt mätning och analys.

Det är gladare besökare och ökad lönsamhet för våra kunder vi vill uppnå.

Om du vill ta en titt på presentationen kan du ladda ned den här.

I presentationen finns det en hel del tips och länkar till djupare läsning.

(När vi gjorde denna presentation hade vi ett annat företagsnamn, men vi har sedan dess bytt namn till Outfox Intelligence AB.)