Varför Electronic Arts använder en väggmonterad dashboard för att öka intresse och engagemang

Hallå där, Ulf Thor, Electronic Arts! Med anledning av att ni använder Outfox lösning för dashboards vill vi ställa några frågor till dig.

Ulf Thor, Electronic Arts

Vilken effekt hoppades du att dashboarden skulle föra med sig?

Jag hoppades på flera olika effekter;

  • Jag ville att den skulle informera de personer som ansvarar för de kampanjer och områden som mätetalen direkt berör, främst produktchefer och marknadsansvariga. Ge svar på återkommande frågor om våra kampanjer, men även väcka nya frågor som de kanske inte funderat på annars.
  • Jag ville även att den skulle inspirera de som regelbundet jobbar med kampanjerna på något sätt. Visa resultaten i olika former och även om dashboarden bara uppdateras en gång per dygn så blir intrycket en levande ögonblicksbild.
  • Jag ville även att den skulle utbilda kollegor som inte är direkt involverade i kampanjerna. Vara mer transparent internt och visa vad vi på marknad (delvis) håller på med.

Samma mätetal går givetvis att dela genom Excel-ark eller i andra format, men det kosmetiska bör inte underskattas. En del feedback har just varit att det blir lättare och mer intressant att ta in allt när det presenteras på ett mer visuellt tilltalande sätt.

Har den fått den effekt du hoppades på?

Responsen har varit positiv, men vissa effekter har tyvärr uteblivit än så länge, av följande skäl:

  • Dels sitter TV:n temporärt uppsatt för tillfället och det är på en plats som inte är en naturlig samlingsplats. Därför har den spontana kollen inte blivit av i den utsträckning jag hade hoppats på. Detta kommer dock åtgärdas när vi genomför en planerad omflyttning på kontoret.
  • Även om vi försökte undvika buzzwords och koka ner allt till det mest väsentliga så tror jag vi behöver förändra innehållet ytterligare till nästa version för att alla inte har samma förkunskap om den data som presenteras som jag har.

Hur kommer det sig att ni vände er till Outfox för att lösa ert behov?
Ni har hjälpt oss i andra sammanhang tidigare och jag kände till att ni hade en dashboard-lösning. Jag ville ha en leverantör som kunde vara ett konstruktivt bollplank och er lösning kan även behandla mätetalen innan de presenteras i dashboarden, vilket var önskvärt. Ni är dessutom ett kunnigt, hjälpsamt och trevligt gäng vilket gjorde beslutet ännu lättare!

Läs mer om den plattform vi byggt och som ligger till grund bland annat till Electronic Arts dashboard, men även till automatiserad rapportering för Visit Sweden, AMF, med flera.