Viktad sortering i Google Analytics

Jag bloggade för nästan exakt ett år sedan om värdet av att vikta avvisningsfrekvensen genom att hämta ut data från Google Analytics till Excel. Så här nästan ett år senare har möjligheten att vikta avvisningsfrekvensen direkt i Google Analytics webbgränssnitt införts.

När du sorterar på vissa mätetal, t.ex. avvisningsfrekvens, % nya besök och omvandlingsfrekvens dyker det upp en ny funktion som heter “viktad sortering”. Om du kryssar för den rutan kommer det mätetal du sorterat på viktas mot antal besök för varje respektive rad i rapporten.

Viktad sortering

Varför är då detta intressant? Jo, för att det är knappast relevant att optimera en sida som har en avvisningsfrekvens på 100 % men bara hade ett besök. Viktad avvisningsfrekvens listar de sidor som har hög avvisningsfrekvens samt många besök överst.

Viktad sortering

Se konverteringsgraden per trafikkälla viktad mot antalet besök.

Viktad sortering

Se andelen nya besök viktat mot antalet besök.