Vilka cookies använder Google Analytics?

Det framförs en hel del myter om vilka cookies Google Analytics använder och vad de innehåller. Google Analytics cookies innehåller mestadels tidsstämplar enligt UNIX-tid och ingen känslig information (det är ej tillåtet att lagra personuppgifter i Google Analytics och en användare måste medvetet tvinga in sådana uppgifter för att så ska ske). Besökarens unika nummer är endast identifierbart för Google Analytics och bygger ej på personuppgifter.

Det är följande cookies som Google Analytics sätter:

__utma – håller koll på unika besökare och förfaller 2 år från det att den sattes eller senast uppdaterades. Uppdateras vid varje besök. Värden i cookien: unikt nummer som identifierar besökaren + tid för första besök någonsin + tid för föregående besök + tid då nuvarande besök påbörjades + antal besök.

__utmb – håller koll på när nuvarande besök påbörjades och avslutas och förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades. Uppdateras vid varje besök. Värden i cookien: det unika id-numret + antal sidor som visats under nuvarande besök + tid då nuvarande besök påbörjades.

__utmc – håller koll på om besökaren stängt webbläsaren (ska då räknas som nytt besök när besökaren återkommer) och förfaller när webbläsaren stängs. Värden i cookien: det unika id-numret

__utmz – håller koll på trafikkällor och navigation samt förfaller 6 månader efter det att den satts eller uppdaterats. Värden i cookien: det unika id-numret + tid för referral + räknare för referral + räknare för källa. Sedan utmcsr=trafikkälla, utmcmd=medium, utmctr=sökord, utmcct=kampanjinnehåll (om AdWords är referrer), utmccn=kampanjnamn (om AdWords är referrer), utmglcid=klick-ID (om AdWords är referrer). Uppdateras varje gång besökaren kommer in från en ny trafikkälla (förutom direkt trafik).

__utmv – används endast om egendefinierade variabler skickas in till Google Analytics (specialimplementering) och förfaller efter 2 år. Uppdateras varje gång värdet för variabeln ändras.

Förresten sätter Google Analytics inte tredjepartscookies. Det är en myt!

Den som menar att Google Analytics inte använder “äkta” förstapartscookies p.g.a. att filen ga.js ligger på en annan server (vilket inte innebär att skriptet skapar en tredjepartscookie) kan lösa det “problemet” lätt:
Kopiera ga.js och lägg den på din egen server. Så! Problemet löst!

Innan:
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;

Efter:
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.dinsajt.se/ga.js’;

Läs även om vilken data som skickas till Google Analytics och hur integritet hanteras med Google Analytics.