Vilka verktyg för webbanalys används mest i Sverige?

Snoobi har gjort en analys av vilka verktyg för webbanalys som används på ca 850 000 .se domäner. Visst förekommer det många små webbplatser i undersökningen, men tendensen är tydlig: Google Analytics dominerar fullständigt.


Läs hela undersökningen.

Bland de webbplatser som mäts genom JavaScript-baserad datainsamling återfinns Google Analytics på nästan nio av tio webbplatser.

Outfox är inte verktygsberoende, men vi har valt att satsa extra mycket på Google Analytics på grund av att verktyget med åren blivit riktigt avancerat. Läs om varför Google Analytics räcker för de flesta företagen.