Har du tagit vårt personlighetstest ännu? Alla människor kan delas upp i fyra stora grupper av köptemperament. Vi har valt att illustrera varje temperament med en fågel.

Vad är då ett köptemperament? Jo, vi har alla lite mer av en viss läggning när det gäller hur vi konsumerar varor och tjänster. De flesta av oss har lite av alla fågeltyper inom oss, men vissa drag är starkare än andra.

När vi jobbar med konverteringsoptimering använder vi oss av de olika personlighetstyperna, de olika fåglarna, för att se till att utmanande varianter talar till dem.

OBS! Du använder detta test på egen risk då vi inte ger några garantier. Testet tillhandahålls “as is”.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag vill ha en hög grad av bestämmande. Ibland är det också viktigt för mig att synas och höras. Det är inte viktigt att alla är överens med mig.

 • Jag är den som försöker ena människor och mår dåligt om det är osämja. Jag kan ibland fatta beslut som inte är logiska bara för att främja gruppsämjan.

 • Jag vill att beslut som rör mig och min omgivning ska vara konsekventa och logiska – det är viktigare än att alla är sams. Jag har inte nödvändigtvis behov av att bestämma.

 • Jag är den som kommer med nya och innovativa idéer, men saknar ofta tillräckligt med fokus för att genomföra dem. Jag går snabbt vidare till nya idéer och vill gärna ha någon som genomför mina idéer åt mig.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst

 • Jag gillar att planera både arbete och fritid och blir stressad av att inte ha kontroll.

 • Jag är oftast spontan. Det är tråkigt med rutiner och jag älskar det oförutsedda.

 • Jag anpassar mig efter min omgivning i hög utsträckning. Det innebär att jag endera följer min familjs/vänners planer eller att jag annars är lika mycket spontan som planerad.

 • Jag älskar utmaningar. Om de är spontana eller planerade är inte avgörande, jag behöver bara få utlopp för min äventyrslusta!

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag har nog färre konflikter än de flesta människor. Jag undviker gärna konflikter och hamnar jag i en vill jag lösa den omgående.

 • Jag har oftare konflikter än vad andra har och det stör mig inte alls. Utan konflikter går det inte att åstadkomma utveckling.

 • Jag har har nog ungefär lika många konflikter som alla andra och stör mig inte så mycket på det.

 • Jag tänker inte så länge på saken om jag hamnar i konflikt. Jag är spontan och lite rastlös så jag gör något annat istället.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag gillar att underhålla eller att på annat sätt få uppmärksamhet.

 • Jag har inget mot att få beröm, men det är viktigt att den är helt baserad på något jag har presterat.

 • Jag tycker man mycket väl kan få, och ge, beröm baserat på mjuka, subjektiva, bedömningar. Det måste inte alltid baseras på något man presterat.

 • Jag gillar att få beröm för min uppfinningsrikedom, min förmåga att alltid hitta på nya saker och att jag aldrig fastnar i rutiner.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag får en kick av att hjälpa andra människor växa, både yrkesmässigt och privat.

 • Jag tycker att regler är till för att följas.

 • Jag får en kick av att tävla.

 • Jag får en kick av att bryta eller tänja på en del regler.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag försöker prata med så många personer som möjligt när jag träffar en ny grupp människor för att bygga ett stort nätverk.

 • Jag försöker prata med så många personer som möjligt när jag träffar en ny grupp människor för jag blir snabbt uttråkad.

 • Jag har hellre djupare samtal med några få personer vars personlighet och inriktning passar mig.

 • Jag har hellre djupare samtal med några få personer som jag kan lära mig något av.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag blir ofta uttråkad av att bara göra en sak fokuserat och blir tokig av att bara följa rutiner.

 • Jag vill få erkännande och beröm från andra.

 • Det är viktigt att alla i min närhet/grupp/familj kommer överens och jag har svårt att hantera om inte alla är glada.

 • Jag har behov av att få fokusera och kan ganska lätt bortse från omgivningen vid de tillfällen när jag behöver det.

Om någon frågar var du ser dig själv om fem år, kan du då svara på den frågan?

 • Självklart, jag gillar att planera långsiktigt.

 • Absolut inte, jag gillar knappt att planera nästa dag.

 • Kanske. Har inte tänkt på det så mycket.

Vad är viktigast för dig?

 • Min egen framgång är självklart viktigast för mig. Jag älskar att prestera på topp och får en kick av att vinna.

 • Min omgivnings framgång är ibland viktigare än min egen.

 • Det är ungefär lika viktigt att jag når framgång som att min omgivning gör det.

Vilket av följande påståenden beskriver dig bäst?

 • Jag gör det jag känner för när jag känner för det.

 • Jag gör det som krävs av mig även när det stormar omkring mig.

 • Jag gör det som de flesta i min omgivning mår bra av även om det ibland innebär en personlig uppoffring.

 • Jag gör det som ger mig konkurrensfördelar och hjälper mig nå framgång.

En sista fråga: Vilken av följande egenskaper passar bäst in på dig?

 • Jag är otålig. Rutiner, regler och planering är kvävande.

 • Jag är noggrann. Jag vill ta reda på alla fakta innan jag bestämmer mig.

 • Jag är tävlingsinriktad. Jag älskar att utmana mig själv.

 • Jag är medkännande. Vad andra tycker och känner i olika situationer påverkar mig starkt.

Du är sannolikt en

Ugglan är den noggranna och detaljfokuserade köparen. Hon vill veta alla specifikationer och ta reda på all fakta innan hon genomför sitt köp. Det är viktigt för ugglan att göra det absolut bästa tänkbara köpet – för sin egen skull. Det finns dock situationer där ugglan kan agera mer som en annan fågel. Det gäller främst vid köp av produkter som är standardiserade, t.ex. är det svårt att vara en uggla vid köpet av en DVD-film.
Påfågeln är den prestigefulla köparen. Att få veta att någon känd och framgångsrik använder produkten visar på att den måste vara bra. Det är viktigt för påfågeln att göra det absolut bästa tänkbara köpet – för att kunna visa upp sina fina fjädrar för vänner och bekanta. Påfågeln blir lite besvärad om en vän eller bekant gjort ett bättre köp än henne.
Pingvinen tycker det är viktigt med relationer. Hon vill veta att det finns riktiga människor bakom företaget hon handlar av och går igång på att läsa genuina recensioner och kundberättelser.
Svalan är den spontana köparen. Hon vill snabbt nå målet. Om hon inte gör det absolut bästa köpet vid första försöket spelar mindre roll. Livet är för kort för att svalan ska vilja lägga för mycket tid på sitt inköp.
Människor kan delas upp i fyra typer av köptemperament. Vi har valt att illustrera dem med fåglar! Vad är då ett köptemperament? Jo, vi har alla lite mer av en viss läggning när det gäller hur vi konsumerar varor och tjänster. De flesta av oss har lite av alla fågeltyper inom oss, men vissa drag är starkare än andra. Man skulle säga att vi har både en primär fågeltyp och en sekundär fågeltyp.
Vilken fågel vi agerar som beror också till viss grad på vilken produkt eller tjänst det handlar om – det är lite svårare att agera som en påfågel eller uggla när det gäller köp av en pocketbok jämfört med att välja försäkringsbolag eller en diamantring. När vi jobbar med konverteringsoptimering och A/B test använder vi oss av de olika personlighetstyperna, de olika fåglarna, för att se till att utmanande varianter talar till alla fyra personlighetstyperna.
Berätta för dina vänner på Facebook vilken fågel du är