Case: Visualisering av flöden i Outfox Cosmos för AMF

Outfox Cosmos är vårt eget system för att skapa verksamhetsanpassade rapporter. Här kan du läsa mer om Outfox Cosmos.

Med Outfox Cosmos strävar vi efter att ha så många olika verktyg som möjligt i arsenalen för att presentera och visualisera data. Eftersom ingen rapport är den andra lik innebär nästan varje beställning en utökning av systemets funktionalitet på ett eller annat sätt. AMF behövde visualisera var i processen att välja fonder som besökarna lämnar processen. Detta kunde vi lösa genom att visualisera “funnels”.

De funnels som finns i Google Analytics är väldigt användbara när man väl satt sig in i upplägget, men kanske inte alltid helt lättförståeliga vid en första anblick. Det är många pilar, tabeller och trattar med olika storlekar att tolka in.

Så här ser funnels ut i Google Analytics:

 Funnels i GA

I Outfox Cosmos ville vi göra en lite enklare och mer överskådlig variant, som fokuserar enbart på hur många besök, och avhopp, varje steg har. Om den första anblicken inte var så tydlig i Google Analytics, ville vi åtgärda precis den biten i vår lösning.

Så här gjorde vi för AMF:

Funnels i Outfox Cosmos

Siffran i första steget visar hur många besök som påbörjat flödet. Den gröna färgen indikerar andelen som gått vidare till nästa steg, medan den röda färgen således blir andelen som inte gått vidare.

Efterföljande steg visar sedan hur stor andel av de som påbörjat flödet som nått det aktuella steget; med hjälp av den procentuella siffran, och bredden på stapeln.

Klart och tydligt, eller hur?

Man kan naturligtvis också göra så att varje steg är relativt till steget innan. I sådant fall skulle alla steg vara lika breda, och siffran skulle indikera hur stor andel som gått vidare från föregående steg. Hur man väljer att göra är mycket beroende av hur flödet ser ut.

Funnels heter ”Funnel Visualization” eller ”Visualisering av kanaler” i Google Analytics.