Webb- och appdata i samma vy

I dag använder vi många olika enheter och digitala kanaler i kontakten med företag på nätet: genom webbplatsen, mobiler, surfplattor, appar och andra digitala enheter. Nu blir livet lite lättare, i alla fall analyslivet: nu finns möjligheten att samla data från webbplatser och appar in till samma property (webbegendom).

Tidigare har inte information om en mobil app och en webbplats kunnat redovisas i samma rapporter i Google Analytics. Det är nu förändrat.
GA

Om du vill särskilja de olika enheterna kan du skapa vyer som visar information bara från en viss typ av enhet. Så här skapar du ett filter som bara visar aktiviteter i appar:

apps

Möjligheten att samla in data från olika enheter till en och samma vy i Google Analytics är en förutsättning för att kunna följa samma användare över flera olika enheter med User ID

Visits blir sessions och unique visitors blir users

För att göra det smidigt med rapporteringen av appdata och webbplatsdata har några termer ändrats. Tidigare “visits” heter nu “sessions” och  “unique visitors” heter nu “users”. De representerar precis samma sak som tidigare, så har du tidigare tittat på visits kan du lugnt titta på samma siffra fast för sessions. Dessa termer är nu gemensamma för alla typer av enheter som samlar in data till Google Analytics.