Workaround för begränsningar i Google Analytics

Som alla verktyg har även Google Analytics en del begränsningar. Så här hanterar du dem.

Antal profiler
Max 50 profiler per GA-konto. Lösning: Google kan utöka till 100 i undantagsfall (var 200). Alternativt: skapa fler GA-konton och ge ditt masterkonto admin till huvudkontot.

Antal konton
Max 25 GA-konton kan skapas genom en inloggning (mot en e-postadress). Lösning: Bjud in e-postadressen som admin till konton skapade genom andra inloggningar (e-postadresser).

Antal unika webbadresser
Max 50 000 unika URL:er per dygn specificeras i rapporter som “bästa innehållet” (top content). URL 50 001 och upp grupperas under övriga/other. Lösning: Väldigt får webbplatser har besök på fler än 50 000 verkligt unika URL:er per dag. Om du slår i taket beror det troligtvis på att du använder dig av query-parametrar och varje unik kombination av query-parametrar gör att sidnamnet räknas som en unik URL. Lösning: I inställningarna för aktuell profil, ange vilka query-parametrar som ska exkluderas. Troligtvis behöver du t.ex. inte få en unik URL för varje URL som innehåller ett unikt sessions-id. Förutom att du kommer att slippa “other” kommer du få det mycket lättare att analysera!

Antal anrop
Max 500 sidvisningar+events kan spåras per besök (användarsession). Lösning: Om du skickar fler per besök har du sannolikt gjort en felaktig implementation. Ta hjälp av en certifierad GA-konsult som hjälper dig hitta en bättre lösning. Exempel på felaktiga implementationer är t.ex. att skicka in data för varje pixel muspekaren rör sig.

Mängd data i en analys
Sampling av data sker när du väljer rullgardinen dimension/aspekt i en rapport och din data i det segmentet innehåller fler än 500 000 besök. Sampling inträffar också när du når 1 000 000 unika kombinationer av aspekter för en fråga. GA hämtar max 1 000 000 unika värden delat med antal dagar för frågan. Exempel: En rapport för senaste veckan kommer innehålla max 142857 värden (1 000 000/7). Det framkommer alltid när data är samplad och konfidensintervall visas för en del värden. Lösning: Eftersom sampling sker på profilnivån kan du dela upp webbplatsen i flera profiler (t.ex. för olika sektioner). Sampling är också mer frekvent om du analyserar långa tidsperioder – analysera för kortare tidsperioder om du kan.

Antal egna variabler
Antalet egendefinierade variabler (custom variables) är begränsat till max 5 stycken per besökare, max 5 stycken per besök och max 5 stycken per sida. En extra utmaning finns i att det bara finns totalt 5 “slottar” (slots) för dessa variabler. Du kan aldrig skicka fler än 5 custom variables per request (per sidvisning eller event). Lösning: Skapa en matris och planera noga hur och när du kommer använda dessa variabler. 5 räcker betydligt längre än vad du tror om du planerar ditt arbete.

Antal anrop till API:t
Anrop till API:t (relevant om du jobbar med tredjepartsverktyg för att analysera GA-data) får innehålla max 10 000 rader per svar. Lösning: Gör flera, sekventiella, anrop. Anrop till API:t får uppgå till max 10 000 per dygn (Pacific Time tillämpas) och trackingkod/konto, t.ex. UA-123456-X (d.v.s. alla profiler/tabell-ID:n inom en s.k. web property). Anrop till API:t får uppgå till max 10 per sekund och max 4 samtidigt.

Lagring av data
Data kan aldrig sparas till Google Analytics efter ett besök. D.v.s. du kan inte ladda upp data till Google Analytics. Lösning: Du kan hämta ut data från Google Analytics API och göra en kombinerad analys i ett tredjepartsverktyg så länge som du har en nyckel att matcha med. Exempel på verktyg: Excellent Analytics.