Har du tagit vårt personlighetstest ännu? Alla människor kan delas upp i fyra stora grupper av köptemperament. Vi har valt att illustrera varje temperament med en fågel.

TESTA DIG SJÄLV OCH FÅ REDA PÅ VILKEN FÅGEL DU ÄR

Vad är då ett köptemperament? Jo, vi har alla lite mer av en viss läggning när det gäller hur vi konsumerar varor och tjänster. De flesta av oss har lite av alla fågeltyper inom oss, men vissa drag är starkare än andra.

När vi jobbar med konverteringsoptimering använder vi oss av de olika personlighetstyperna, de olika fåglarna, för att se till att utmanande varianter talar till dem.