cleanerUrlCleaner är en plugin till Google Analytics spårningsscript (analytics.js) som tar bort de parametrar i URLen som Google Analytics använder för att bl.a. identifiera trafikkällor. Detta gör att webbplatsen inte bara får “snyggare” URLer utan minskar också risken att användare bokmärker eller delar en URL som innehåller kampanjparametrar.

UrlCleaner körs direkt efter att sidvisningen har skickats till Google Analytics. Därför fångar Google Analytics all data som skickas med i URLen innan den tvättas av UrlCleaner.

Eftersom UrlCleaner använder history.replaceState kommer den inte ha effekt i vissa äldre webbläsare (Internet Explorer 9 och tidigare) som saknar stöd för detta.

Implementation

Inkludera scriptet efter Google Analytics script på alla sidor på webbplatsen:

<script async src=”//storage.googleapis.com/outfox/urlCleaner_min.js”></script>

Registrera sedan UrlCleaner som en plugin till Google Analytics genom att anropa
ga(‘require’, ‘urlCleaner’). Efter att sidvisningen har skickats till Google Analytics anropas ga(‘urlCleaner:clean’) som tvättar URLen.

Kodexempel:

ga(‘create’, ‘UA-1234567-1’, ‘auto’);
ga(‘require’, ‘urlCleaner’);
ga(‘send’, ‘pageview’);
ga(‘urlCleaner:clean’);

 

Konfigurationsparametrar

Parameter Typ Beskrivning
debug bool Loggar info i konsolen om vilka parametrar som tagits bort av UrlCleaner om värdet sätts till true.
allowAnchor bool Tar bort parametrar även efter #-tecknet i URLen. Sätt denna till true om du skickar med kampanjparametrar efter #-tecknet.
params string array Om du vill att urlCleaner ska ta bort andra parametrar än de som används av Google Analytics skickas namnet på parametrarna i en array.

 

Kodexempel:

ga(‘require’, ‘urlCleaner’, {‘debug’: true, ‘allowAnchor’: true, ‘params’:[‘username’,’age’]});

OBS! Inga garantier lämnas för denna tjänst utan den tillhandahålls “as is” och du använder den på egen risk.